Simboli Slovenstva

Zavarovana območja

Škocjanske jame so vpisane na seznam Unescove svetovne dediščine

Po naravovarstveni zakonodaji je zavarovana dobra desetina slovenskega ozemlja. Prvi zavarovani naravni park je Slovenija dobila že leta 1888, to je Kočevski pragozd, ki je edino ohranjeno pragozdno območje v Evropi. 

Največji med parki je Triglavski narodni park s površino 83.807 hektarjev, ki je dobil ime po najvišjem vrhu Triglavu (2864 metrov). Poleg tega so v Sloveniji še trije regijski (Kozjanski, Notranjski in regijski park Škocjanske jame) ter 44 krajinskih parkov, ki varujejo dediščino posameznega območja in želijo ohraniti svojevrstne krajinske podobe z  gozdovi in avtohtonim  živalstvom in rastlinstvom.

Naravne vrednote dopolnjujejo še posebnosti, kot so na primer ena izmed najglobljih jam na svetu (Čehi II), najbolj zanimivo presihajoče jezero (Cerkniško jezero) in svetovna dediščina Unesco (Škocjanske jame).