Simboli slovenstva

Zastava Republike Slovenije

Zastava Republike Slovenije je trobojnica, belo-modro-rdeča zastava. Barve potekajo v tem zaporedju od zgoraj navzdol, vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Trobojnici je dodan državni grb.

Slovenska narodna zastava se je kot simbol narodne identitete uveljavila že v 19. stoletju in je nastala iz barv kranjskega deželnega grba.

Državna zastava danes

Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Središčna točka grba na zastavi se pokriva s točko 1/4 dolžine zastave ter točko stika bele in modre barve. Grb sega z zgornjo polovico, na kateri so zvezde, v belo polje, z drugo polovico pa v modro polje. Višina grba je 1/3 širine zastave oziroma je enaka širini ene od treh barv zastave. 

Državna zastava je ves čas izobešena na:

  • poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike, državnega zbora,državnega sveta in vlade; območju mejnih prehodov;
  • poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uporablja pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z mednarodnimi predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo, oziroma v skladu s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavništvo;
  • ladjah in drugih plovilih; z zastavo so označena tudi letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na način, ki jih določajo predpisi.

Zastava se izobesi ob državnih praznikih v Republiki Sloveniji.