Simboli Slovenstva

Čebelarstvo

Kranjska čebela na ajdi

Čebelarstvo je ena najstarejših tradicionalnih obrti v Sloveniji. Kot kaže statistika, smo Slovenci pravi čebelarski narod. Na tisoč prebivalcev Slovenije so kar štirje čebelarji. Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost, ki je danes enakopravna kmetijska dejavnost. 

Kranjska čebela (Apis melifera carnica) ali kranjska sivka je avtohtona slovenska vrsta čebele, kar pomeni, da se pri nas ne sme gojiti čebel drugih ras. Edina v Evropski uniji zaščitena vrsta čebele – kranjska sivka – je med čebelarji znana kot marljiva, delovna, skromna in krotka čebelja vrsta. Ima odličen občutek za orientacijo. Tisočletja se je prilagajala našim pašnim in podnebnim razmeram. Je tudi zelo krotka čebela, kar je prispevalo k njeni priljubljenosti.