Simboli Slovenstva

Lipa

Lipa v cvetju

Lipa velja za simbol slovenstva, vloga in pomen lipe pa segata v obdobje pred narodnim samozavedanjem. V Sloveniji je veliko izredno starih lipovih dreves, najstarejša naj bi bila stara celo okoli 700 let. Izročilo pravi, da so lipe od nekdaj radi sadili ob posebnih priložnostih.

V času narodnostnega prebujanja Slovencev in njihove rastoče narodne zavesti je postala lipa eden izmed simbolov slovenstva. V slovenski narodni ikonografiji sicer lipa nikoli ni bila posebej poudarjena, bolj lipov list. V najizrazitejšem spominu je ostal lipov list iz oglaševalske akcije »Slovenija, moja dežela« v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Akcija je bila zasnovana za potrebe promocije slovenskega turizma, a je te okvire prerasla in spontano postala znanilka poti v osamosvojitev. 

Seveda pa ima največji simbolni pomen lipa, ki je bila pred petindvajsetimi leti, na dan razglasitve neodvisnosti in državne suverenosti Republike Slovenije, zasajena na Trgu republike pred slovenskim parlamentom. Naj dodamo, da vsako leto poteka tudi srečanje politikov in državnikov pri Najevski lipi na Koroškem.