Simboli Slovenstva

Planica – snežna kraljica

Planica, zibelka smučarskih skokov

Smučarski skoki so šport, za katerega so mnogi prepričani, da smo ga izumili prav Slovenci. Vsako leto marca je v Planici tradicionalno tekmovanje v smučarskih skokih. Tekmovanje je pravi praznik športa in vrhunec slovenskih zimskih športnih prireditev. 

Kjer je bila Bloudkova skakalnica in pozneje planiška velikanka in so bili svetovni rekordi večkrat popravljeni, danes stoji sodobni nordijski center. V okviru centra so obnovljene in na novo opremljene skakalnice, tekaški stadion in spremljevalni objekt za tekaške proge. 

Urejen je sistem za umetno zasneževanje, žičnice, atletsko-nogometni stadion, kolesarske in sprehajalne poti, park kulturne dediščine, informacijski prostor z gostinskim lokalom, zagotovljene pa bodo tudi kakovostne turistične in športne storitve.

Planica s svojo karizmo ostaja pomemben simbol slovenstva. Je odraz ljubezni Slovencev do športa, prireditve v Planici pa narodni športni praznik in nedvomno največji športni dogodek leta. 

 >