Simboli Slovenstva

Gozd

Dobrodošli v deželi gozdov.

Značilnost Slovenije je tudi velika gozdnatost, saj gozdovi pokrivajo 58 % površine države, kar jo po poraslosti z gozdom uvršča na 3. mesto v Evropi.

Slovenski gozdovi so po ugotovitvah Evropske komisije vrstno najbolj pestri med vsemi državami EU in zelo pomembni za ohranitev biotske pestrosti v Sloveniji in EU. Z deležem 70 % v območjih  Natura 2000 območjih so temelj tega evropskega ekološkega omrežja v Sloveniji.