Simboli slovenstva

Simboli

Značilnost Slovenije je njena izjemna pestrost na majhnem prostoru, ohranjena in raznolika narava, pestra kulturna dediščina in kultura, izjemno bogato zgodovinsko izročilo in visoka raven kakovosti življenja. Slovenci se identificiramo z različnimi simbolnimi ikonami, ki so nas skozi stoletja izoblikovale v to, kar smo. Kadar govorimo o Triglavu, lipi, čebelarstvu ali slovenski hrani, govorimo pravzaprav o nas samih. 

Na razvoj in videz državnih simbolov (grbu, himni in zastavi) so vplivale zlasti zgodovinske okoliščine: boj Slovencev za neodvisnost, ohranitev slovenskega jezika, geografsko enotno, torej zedinjeno Slovenijo, in boj za temeljne politične in človekove pravice. Temelji slovenskih simbolov so se v duhu prebujenja narodov izoblikovali v 19. stoletju. Današnji simboli slovenske države so določeni v Ustavi Republike Slovenije, njihova uporaba pa je natančno določena z zakonom o grbu, zastavi in himni.

   

Publikacija

 Slovenski simboli (8.4 MB)