Simboli Slovenstva

Biotska raznovrstnost

Biodiverziteta Krasa

Slovenija se tako lahko pohvali z izjemno ohranjeno biotsko raznovrstnostjo (ekološko omrežje Natura 2000 in zavarovana območja: narodni park, regijski in krajinski parki). Med članicami Evropske unije ima Slovenija najvišji delež ozemlja v območjih Natura 2000 (37 odstotkov).

 V Sloveniji živi kar 140 vrst živali in rastlin od skupno 900 vrst, ki so v EU ogrožene ali redke in zato varovane. To pomeni, da na pol odstotka ozemlja EU živi kar 15 odstotkov teh vrst rastlin in živali. Med njimi sta tudi rjavi medved, največja žival, tehta lahko preko 300 kilogramov, ki jo v EU ohranjamo z omrežjem Natura 2000. Ob več naših potokih živi tudi najmanjša žival s tega seznama – drobceni polžek iz rodu Vertigo.