Simboli Slovenstva

Slovenska gastronomija

Kranjska klobasa in ričet

Za gastronomsko ponudbo Slovenije sta značilni velika pestrost in raznolikost, ki ju je sooblikovalo stičišče Alp, Mediterana in Panonske nižine, po drugi svetovni vojni tudi nekateri vplivi balkanskih kuhinj. 

Oblikuje jo tudi izjemna ustvarjalnost na podlagi naravnih pogojev in življenjskih potreb, zaradi raznolikosti prehranskih oblik pa danes Slovenijo delimo na kar 24 različnih gastronomskih regij.

Slovenska kuhinja tradicionalno temelji na žitaricah, mlečnih izdelkih, mesu, še posebej svinjskemu, na sladkovodnih in morskih ribah ter zelenjavi in sadju. V svojem izročilu združuje vplive podeželja, srednjeveškega plemstva, meščanstva in življenja za samostanskimi zidovi.