Simboli Slovenstva

Knežji kamen

Knežji kamen

V obdobju med 7. in 11. stoletjem je državna tvorba Karantanija znotraj svojih meja povezovala skoraj vse alpske in panonske Slovane. 

Karantanija je bila kneževina in kneze so ustoličevali na knežjem kamnu na Gosposvetskem polju, današnjem avstrijskem Koroškem.

Knežji kamen je bil simbol politične moči, danes pa je na ogled v Celovcu. Čeprav je bil obstoj Karantanije kratek, je pomembno vplival narodno zavest in ima zato simbolni pomen.

Knežji kamen je upodobljen na slovenskem evrskem kovancu za 2 centa.