Simboli Slovenstva

Termalni in mineralni vrelci

Terme Banovci v Prekmurju

Petnajst zdraviliško-turističnih središč, med katerimi so najbolj znana Čatež, Rogaška Slatina, Radenci in Podčetrtek, ima status naravnega zdravilišča. 

Zdravilni vrelci, ki so posebnost Slovenije, so prerasli v termalna in medicinska središča, kjer so poleg klasičnih zdraviliških storitev in uveljavljenih fizioterapevtskih metod na voljo tudi izdelani programi dobrega počutja in terapije. 

Slovenska zdravilišča so predvsem v osrednjem in severovzhodnem delu države v Zasavju, na Štajerskem in v Prekmurju, nekaj pa jih je tudi na jugovzhodu države na Dolenjskem.