Simboli Slovenstva

Voda

Bohinjsko jezero

Ena izmed pomembnejših slovenskih ohranjenih naravnih danosti je voda – Slovenija je med vodno bogatejšimi državami v Evropi. 

Po ozemlju Slovenije se letno samo v rekah in potokih pretoči okoli 34 milijard m3 vode, kar pomeni, da skupna količina vode na prebivalca skoraj štirikrat presega evropsko povprečje. 

Večina rek izvira v alpskem svetu, zato je največ pitne vode v zgornjem delu rek. Vodno bogastvo Slovenije dopolnjujejo izviri, naravna in umetna jezera ter del severnega Jadranskega morja. V Sloveniji ima v stanovanjih zagotovljeno oskrbo z vodo 99 % prebivalcev. Po podatkih UNICEF-a ima tekočo vodo v stavbah na svetu 80 % prebivalstva, v razvitih državah 97 % prebivalstva. 

Pomemben podatek: povsod po Sloveniji je voda pitna in visoke kakovosti.