Svet v Sloveniji

 • Koraki do republike
 • Slovenija v svetu
 • Svet v Sloveniji
 • Takrat in danes
 • Oglej Si 25
 • človekoljubno društvo UP / BiH

  Sem Edina Silić, rojena 1984 v Bosni in Hercegovini, kjer sem končala Pedagoško fakulteto in delala v šoli kot učiteljica verouka. V Slovenijo sem prišla leta 2008, ko se je začela gospodarska kriza in je bilo težko razmišljati o zaposlitvi, ampak to me ni oviralo, da ne bi bila družbeno dejavna in koristna. 

  Svoje mesto v družbi sem našla v prostovoljstvu, ki je v Sloveniji zelo urejeno in ljudem pomaga, da delajo na področju, ki jih veseli.  

  Kot prostovoljka sem delala v nevladnih organizacijah, navezala svoje prve stike, gradila svojo socialno mrežo in pridobila pomembne izkušnje. To delo je obogatilo mojo življenjsko pot. 

  Upam, da si bo država bolj prizadevala za medkulturno razumevanje, vključevanje medkulturnih vsebin v izobraževalni sistem, za doseganje boljšega komuniciranja ter sožitje kultur, skupin in narodov, da bo spodbujala ljudi, še posebno manjšinske skupnosti, in jim pomagala, da so dejavni in se zavedo, da je aktivno državljanstvo pomembno za ohranjanje identitete in kulture. 

  Tisto, v kar sem se zaljubila v Sloveniji, je narava: čudoviti hribi, pašniki, jezera, slapovi, naravni parki, krasno urejene gorske poti, ki vodijo na veliko vrhov in omogočajo, da v hribe hodimo tudi sami ter se počutimo varno in lepo. 

  Vesela sem, da sem del dinamičnega okolja, polnega raznovrstnih gibalnih in športnih spodbud, razvitega vseživljenjskega učenja in pohodništva kot ene najbolj priljubljenih prostočasnih dejavnosti.