Glas mladih

Foto: UKOM

Tjaša V. (17 let)

Slovenija je majhna, zelo lepa dežela, polna dobrih ljudi in lepih krajev. Če bi bila žival, bi bila kokoš. Ne samo zaradi svoje oblike. Tako kot mama kokoš skrbi za svoje piščančke, tako tudi Slovenija skrbi za svoje ljudi in jih varuje s svojimi krili. Njena prednost je njena majhnost, povezanost ljudi med sabo, poznavanje vseh delov države. Slabost pa je, da nas ta majhnost včasih ovira. Ker se počutimo majhne in manjvredne, hočemo preveč slediti zgledom drugih držav. Druge imamo za nekaj več, čeprav smo v resnici sami tisti, ki imamo dosti talentov in potencialov za dosežke. Skriti potencial Slovenije je ravno v mladih. Mladi imamo veliko talentov na različnih področjih, vendar jih šolski sistem zaustavlja, saj je preveč usmerjen v kopičenje znanja. Državljanom in državljankam Slovenije bi povedala, da Slovenci zmoremo, in to moramo tudi pokazati. Mladim pa bi rekla, naj poiščejo svoje talente, jih nadgrajujejo in s tem pripomorejo k boljši družbi.