Glas mladih

Čutim 25: Tina Vrbnjak

»Mladi igralci lahko najdejo projekte, težava pa je, kako od tega živeti. Posledica tega je, da morajo sprejemati stvari, ki jih drugače ne bi, le zato da pač lahko plačajo položnice.«

»Želim si, da bi bili v predstavi, ki bo čez 25 let prikazala slovensko družbo, krasni liki. Heteroseksualni zaposleni moški, homoseksualne ženske, Sirijec, Srb ... Med seboj bi se vsi dopolnjevali in živeli v sožitju.«

»O odnosih med spoli veliko govorijo predvsem ženske, tako kot o določenih življenjskih situacijah govorijo le skupine ljudi, ki se jih to tiče. To je pomanjkanje solidarnosti, v katerega nas sili sedanji sistem.«

  

Po 25 letih samostojne države 25 njenih vrstnikov – aktivnih, izstopajočih, razmišljujočih državljanov, ki se lahko pohvalijo s presežki na svojih področjih, razmišlja o Sloveniji.

Ob 25-letnici samostojne Slovenije je na razmere v družbi in državi pogledala 29-letna Tina Vrbnjak, igralka v SNG Drama, ki tudi izven okolja Drame nastopa v različnih avtorskih predstavah. Razmislila bo o gledališču, odnosih med spoloma in položaju mladih igralcev.

   - Čutim 25 na Valu 202