Glas mladih

Foto: UKOM

Tim P. (16 let)

Če bi bila Slovenija žival, bi bila kokoš, ker ima to obliko. Ali pa tiger, ki napada svet. Lahko bi bila tudi kakšna samotarska, pametna ali zvita žival. Prednost Slovenije je, da je izobraževanje brezplačno in da je izbira različnih šol, kamor se lahko vpišeš, velika. Mladim bi svetoval, naj se učijo in poiščejo tisto, kar želijo delati. Slovenci in Slovenke smo uspešni na mednarodnih tekmovanjih zaradi šolskega sistema. Veliko je mentorjev, ki nas zelo spodbujajo, da se udeležujemo tekmovanj, da se izobražujemo. Je pa pomembna tudi lastna volja, da nekaj radi delamo, da si to želimo delati, da uživamo, da želimo biti čim boljši in da se ne učimo samo zaradi ocen. Za moj uspeh so zaslužni tudi moji starši. Ko sem bil še zelo mlad, sta mi predlagala, da bi šel na programersko olimpijado, in me za to tudi pripravila. Imamo tudi zelo dobre mentorje na Zavodu za računalništvo. Pomagajo nam, nas učijo, spodbujajo, ves čas so mi na voljo.