Glas mladih

Pogovor predsednika vlade Mira Cerarja na Srednji medijski in grafični šoli

Predsednik vlade je obiskal Srednjo medijsko in grafično šolo v Ljubljani.