Glas mladih

Foto: UKOM

Martina L. (17 let)

Če bi bila Slovenija žival, bi bila čebelica ali mravljica. Ljudje smo marljivi, pridni in se potrudimo pri delu. Slovenci smo povezani med sabo, ker nas je malo, imamo dosti talentov, znamo razmišljati in uporabljati znanje. V šolstvu bi moralo biti več praktičnega dela in ne toliko teoretičnega. Več bi morali delati za uporabo pridobljenega znanja in ne samo za to, da ga imamo. Skrite rezerve Slovenije so v uspehih naših športnikov in uspehih mladih na mednarodnih tekmovanjih. To je promocija države. Mladi smo na mednarodnih tekmovanjih uspešni zaradi zagnanosti in trdega dela. Smo pripravljeni delati in smo prepričani, da smo sposobni. Državljanom in državljankam bi ob obletnici samostojnosti rekla, naj se borijo za to, v kar verjamejo. Naj stopijo skupaj in se nikoli ne podredijo sistemu. Mladim pa bi rekla, naj ne obupajo in naj se učijo, ker je znanje pomembno.