Glas mladih

Foto: STA

Maja R. (študentka prava)

Slovenijo vidim kot državo z zelo izobraženim prebivalstvom. Imamo obvezno šolstvo, brezplačno šolanje, predvsem študij. Zdi se mi, da dobimo zelo dobro izobrazbo. Toda potem pride do problema pri zaposlitvi. Mislim, da bi morala država na tem področju več narediti. Vse več je tudi bega možganov, ko se pametni odločijo, da se jim bolj splača delati v tujini, kar je škoda: država poskrbi za naše izobraževanje, potem pa želimo oditi. In tudi brezposelnost je državi samo strošek – nič ne dobi nazaj od teh ljudi, ki jih je brezplačno izobraževala.