Glas mladih

Klavdija S. (študentka prava)

Foto: STA

Se mi zdi, da je treba bolj spodbujati kreativnost in dati več priložnosti z raznoraznimi tekmovanji. Nekaj stvari že je, ampak treba je dati predvsem, mogoče tudi na pravni fakulteti, več poudarka praksi, temu, da se razmišlja, da študenti čim več sami rešujemo probleme – isto velja za dijake – in sami iščemo odgovore, ne pa da nam je nekaj kar »položeno«, čeprav bi tisto lahko interpretirali tudi drugače oz. bi mi mogoče našli boljšo rešitev.